• język migowy
  • BIP
  • EU

Podziękowania Prezydenta RP

11 Lipca 2014

Gmina Knurów jest jedną z 30 jednostek samorządowych w województwie śląskim, które zdecydowały się na wprowadzenie lokalnych programów na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.

Przypomnijmy, że pierwsze dzialania rozpoczęto juz w ubiegłym roku, przedkładając Radzie Miasta Knurów projekt uchwały regulującej zasady przyznawania Kart ,,Rodzina 3+ w Knurowie" mieszkańcom naszego miasta oraz określającej ramy prawne współpracy z Partnerami Programu tj. firmami, instytucjami oraz stowarzyszeniami i klubami, które zdecydowałyby się na zaoferowanie swoich usług i produktów rodzinom wielodzietnym z Knurowa na preferencyjnych warunkach.

Dzięki podjętej w dniu 18 grudnia ub.r. Uchwale nr XLI/582/13  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych ,,Rodzina 3+ w Knurowie” zaistniały podstawy formalne do uruchomienia Programu, który oficjalnie wystartował z dniem 2 stycznia br.

W przeciągu pierwszych 6 miesięcy, do knurowskiego magistratu zgłosiło się ponad 150 rodzin, którym wydano przeszło 760 kart uprawniających do korzystania z różnorakich zniżek i upustów cenowych, oferowanych nie tylko przez miejskie jednostki organizacyjne (MOSiR oraz Centrum Kultury w Knurowie), ale także przez blisko 25 przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli na apel Prezydenta Miasta i przystapili do Programu.

Okres ten był również niezbędny do zebrania doświadczeń i uwag, które pozwolą na doskonalenie i dalszy rozwój Programu w najbliższej przyszłości. Dlatego też słowa podziękowania, które Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do Gminy Knurów, traktujemy jako impuls do dalszej pracy nad Programem ,,Rodzina 3+ w Knurowie".

 

 

do góry