• język migowy
  • BIP
  • EU

Święto Policji

15 Lipca 2014

W dniu wczorajszym, w poniedziałek 14 lipca w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach odbyła się uroczysta odprawa  z okazji Święta Policji. Udział w niej wzięli funkcjonariusze służący w jednostkach wchodzących w skład Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, komendant wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz oraz komendant miejski Policji w Gliwicach insp. Krzysztof Sowula. W uroczystości udział wzięli także samorządowcy z okolicznych miast i gmin, przedstawiciele wojska, prokuratury, straży pożarnej, komendanci straży miejskiej oraz żandarmerii wojskowej.

Poniedziałkowa uroczystość z okazji Święta Policji była również okazją do wręczenia odznaczeń i awansów policjantom z naszego powiatu. Z awansów na wyższe stopnie cieszyło się 120 policjantów gliwickiej KMP.

Obecny na spotkaniu Prezydent Miasta Adam Rams wręczył także nagrodę rzeczową st. aspirantowi Piotrow Słowińskiemu, który okazał się tegorocznym laureatem konkursu na Dzielnicowego Roku, wykazując się najlepszymi wynikami pracy pośród knurowskich funkcjonariuszy.

Na co dzień  Pan Piotr pełni służbę na terenie dzielnicy ,,Stary Knurów".

 

 poniedziałkowa uroczystość była okazją do wręczenia nominacji policjantom (fot. KM  Policji w Gliwicach)


 

 

do góry