• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ponad dwie dekady Klubu Abstynentów ,,Siódemka"

Ponad dwie dekady Klubu Abstynentów ,,Siódemka"

17 Października 2014

Członkowie Klubu oprócz bieżącej działalności statutowej starają się integrować środowisko osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym wokół imprez i wydarzeń, które popularyzują ruch AA. Jedną z takich okazji jest coroczne święto z okazji zalożenia Klubu.

W tym roku mija już 22 lata, odkąd ,,Siódemka" zainaugurowała spotkania, prowadząc akcje edukacyjne, profilaktyczne oraz inicjując powstawanie grup samopomocowych. W sobotę będzie więc okazja do podsumowania mijającego roku w życiu Klubu, a po części oficjalnej, czas na wspólną zabawę w restauracji Protos.

Z okazji przypadającej 22 rocznicy założenia Klubu, Prezydent Miasta Adam Rams wystosował specjalne gratulacje na ręce Prezesa Klubu Piotra Kołodziejczyka, w których podziękował za zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów uzależnienia od alkoholu oraz wkład w szerzenie idei abstynencji. Podkreślił, że pomoc i wsparcie udzielane rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym przez Klub ,,Siódemka" są cenną inicjatywą społeczną, godną wyróżnienia.

.

Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Siódemka" w Knurowie jest organizacją pozarządową, działającą na terenie Knurowa i służącą ogółowi jego mieszkańców.

Celem działania Klubu jest:
  • Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu.
  • Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
  • Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
  • Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
  • Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno - etycznych ze szczególnym  uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
  • Propagowanie idei trzeźwości.

Wymienione cele służą skonstruowaniu i utrwalaniu modelu "Trzeźwego życia" u osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych tymi chorobami z terenu Knurowa.

Aktywna działalność klubu jest corocznie wspierana przez Gminę Knurów w formie dotacji. W roku bieżącym klub otrzymał 35 000 złotych na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

 

udostępnij
do góry