• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Prace społecznie użyteczne sposobem na aktywizację (..)

Prace społecznie użyteczne sposobem na aktywizację zawodową

6 Lutego 2019

Sposobów na aktywizację zawodową jest wiele, a jednym z nich są prace społecznie użyteczne. Tylko w tym roku Gmina Knurów zakontraktowała blisko 42 tys. zł na subsydiowane miejsca pracy dla 24 osób.

Od kilku lat, Gmina Knurów skutecznie pozyskuje środki z Funduszu Pracy na organizację prac dla osób kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. Osoby takie, często mające problem w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą bądź w powrocie na rynek pracy po długiej przerwie, objęte są kontraktami socjalnymi bądź indywidualnymi programami zatrudnienia socjalnego.

Na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Knurów z PUP Gliwice, do prac zostało skierowanych 24 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Pracować będą do 40 godzin w tygodniu w 5 Miejskich Przedszkolach, 5 Szkołach Podstawowych, w Żłobku Miejskim oraz MOPS Knurów. Łącznie przepracują 8 400 godzin, co daje wartość 69 720 zł. PUP Gliwice zrefunduje 60% kosztów.

Prace społecznie użyteczne realizowane będą w okresie od lutego do listopada 2019r. a w ich ramach wykonywane będą prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, prace pomocnicze w kuchni, prace pomocnicze w sekretariacie, jest też przewidziane miejsce dla woźnej.

Organizatorem robót publicznych na obszarze Gminy jest Prezydent Miasta, a pracodawcą poszczególne jednostki i podmioty, na terenie których pracować będą te osoby.

 

 

do góry