• język migowy
  • BIP
  • EU

Przebudowa ulicy Targowej

6 Sierpnia 2021

Ulica Targowa w Knurowie choć jest stosunkowo krótka, pełni ważną funkcję w komunikacji i dojeżdzie do targowiska miejskiego oraz zlokalizowanych nieopodal siedzib firm, myjni samochodowej i kompleksu garaży murowanych.

Dlatego też w ramach planowanych inwestycji drogowych, w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono środki na przebudowę i modernizację ulicy w celu podniesienia jej parametrów użytkowych.

Po wcześniejszej modernizacji oświetlenia ulicznego, w lipcu br. Gmina Knurów podpisała umowę z firmą PUH lech BUDEX z Przegędzy na wykonie prac budowlanych, które dotyczyć będą:

  • przebudowy istniejących 16 miejsc postojowych
  • wykonania dodatkowych 8 miejsc postojowych
  • wymiany nawierzchni asfaltowej
  • wybudowania ciągów pieszych wzdłuż ulicy
  • wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Szpitalną

Całość prac ma być wykonana do końca sierpnia br. a łączne wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową wyniesie  419 781 zł.

W chwili obecnej, widać już pierwsze efekty prowadzonych robót w postaci nowych chodników i miejsc postojowych w rejonie garaży oraz aktualnie kładzionych krawężników i obrzeży betonowych wzdłuż dobudowywanego odcinka, który połączy chodnik ulicy Targowej z ciągiem pieszym ulicy Szpitalnej. 

 

Zdjęcie ulicy Targowej podczas przebudowy

Zdjęcie ulicy Targowej podczas przebudowyZdjęcie ulicy Targowej podczas przebudowy

Zdjęcie ulicy Targowej podczas przebudowy

do góry