• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszył nabór wniosków do Programu Śląskie Lokalnie (..)

Ruszył nabór wniosków do Programu Śląskie Lokalnie 2021 - 2023

4 Sierpnia 2021

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski na dotacje na rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz społeczności lokalnej w województwie śląskim. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem - Instytutem Rozwoju Rynku Pracy z Zawiercia.

Celem konkursu “FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizowaniu oddolnych inicjatyw wzmacniających wspólnoty lokalne.

W ramach konkursu można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek za pośrednictwem portalu www.fioslaskie.com. Nie wymaga się dosyłania drukowanej kopii wniosku.

Przewiduje się 3 edycje konkursu mikrograntowego, przy czym projekty z pierwszej edycji (aktualnie trwającego naboru)  mogą rozpocząć się najwcześniej 01.08.2021 i trwać maksymalnie do 30.11.2021 r.

Mikroprojekty w II edycji konkursu mikrograntowego mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 i trwać maksymalnie do 30.11.2022 r., natomiast w ramach III edycji są to odpowiednio terminy: 01.03.2023r.- 30.11.2023 r.

Projekty nie będą mogły trwać krócej niż 30 dni, a wydatki z dotacji można ponosić tylko w czasie trwania projektu.

Z mikrodotacji mogą być pokrywane wydatki bezpośrednio wynikające ze specyfiki projektu; jak na przykład koszty promocji, wynagrodzenia trenerów i ekspertów, wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania (w tym np.materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność)oraz koszty administrowania projektem.

Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie www.fioslaskie.com.

 

 

Podobne wiadomości:

do góry