• język migowy
  • BIP
  • EU

Radni obradowali na sesji

12 Lutego 2016

W minioną środę 10 lutego br. odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Knurów. Przyjęto 8 uchwał, wysłuchano sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, zadawano pytania i interpelacje.  

Zanim radni przystąpili do głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał, zapoznali się z prezentacją prezesa PWiK sp. z o.o. w Knurowie na temat niedawno zakończonej inwestycji budowy i przebudowy systemu kanalizacji w mieście. Prezentowane slajdy przypomniały najważniejsze etapy inwestycji, wydatki poniesione na jej realizację, w tym wysokość unijnego dofinansowania, a także efekty, jakie przyniosło uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Knurowie.

Następnym punktem obrad było głosowanie nad projektami 8 uchwał, wśród których 5 dotyczyło zmian budżetu w 2016 roku. Korekty i przesunięcia w budżecie gminy, wynikające z bieżącej gospodarki finansowej miasta, mają na celu optymalizację wydatków oraz zabezpieczenie odpowiednich środków na realizację różnego rodzaju zadań wykonywanych przez Gminę. Radni wyrazili więc zgodę m.in. na przeznaczenie dodatkowych pieniędzy  na rozbudowę księgozbioru biblioteki miejskiej o nowe pozycje polsko i obcojęzyczne, Centrum Kultury otrzymało zaś środki na poprawę bezpieczeństwa widzów w kinie poprzez przebudowę instalacji hydrantowej oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych. W ramach przyznanej dotacji Centrum Kultury zorganizuje również cztery imprezy plenerowe w parku przy ul. Ogana.

Wśród przyjętych uchwał znalazł się też poprawiony Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata 2016-2020, uwzględniający uwagi nadzoru prawnego śląskiego wojewody oraz nowy taryfikator opłat za ścieki, przygotowany przez PWiK sp. z o.o. w Knurowie. Nowe stawki opłat za ścieki obowiązywać będą począwszy od 1 kwietnia br.

 

foto: Przegląd Lokalny

udostępnij
do góry