• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Radni wybrali Przewodniczącego Rady i jego Zastępców

Radni wybrali Przewodniczącego Rady i jego Zastępców

28 Listopada 2014

Wyznaczona przez Komisarza Wyborczego inauguracyjna sesja Rady Miasta Knurów nowej kadencji miała uroczysty charakter, związana bowiem była z zaprzysiężeniem Prezydenta Miasta Adama Ramsa oraz 21 radnych, wybranych przez mieszkańców w listopadowych wyborach samorządowych.

Zgodnie z porządkiem obrad, po odebraniu zaświadczenia o wyborze, każdy z radnych złożył ślubowanie, po czym Rada przystąpiła do głosowania nad wyborem Przewodniczącego. W toku obrad radni zgłosili dwie propozycje:  Jerzego Pacha i Tomasza Rzepę. Ponieważ jednak ten pierwszy zrezygnował z ubiegania się o funkcję (nie wyraził zgody na kandydowanie), jedynym kandydatem pozostał radny Tomasz Rzepa. W toku tajnego głosowania został on jednomyślnie- głosami wszystkich radnych- wybrany na to stanowisko.

W dalszej części sesji, uroczyste ślubowanie złożył Prezydent Miasta Adam Rams, który przedstawił także informację o stanie mienia komunalnego.

Podczas czwartkowej sesji ukonstytuowało się też Prezydium Rady, do którego wybrani zostali w tajnym głosowaniu radni Henryk Hibszer i Jerzy Pach. Warto podkreślić, że funkcję Zastępców Przewodniczącego Rady pełnili oni również w poprzedniej kadencji.

Następna sesja planowana jest w poniedziałek 1 grudnia, na której radni wybiorą ze swojego składu komisje stałe Rady, co jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do prac nad opiniowaneim budżetu miasta na 2015 rok.

 

        Ślubowanie składa Prezydent Miasta Adam Rams (fot. redakcja ,,Przegląd Lokalny")

 

   Rada Miasta Knurów kadencji 2014-2018 podczas swej ianuguracyjnej sesji (fot. redakcja ,,Przegląd Lokalny")

  


 

do góry