• język migowy
  • BIP
  • EU

Remont ulicy 1 Maja

18 Kwietnia 2017

Ulica 1 Maja w Knurowie należy do najważniejszych traktów komunikacyjnych miasta, łącząc centrum z pobliskimi osiedlami i kompleksami handlowymi. Dla wielu kierowców jest to także droga tranzytowa w kierunku Gliwic i Rybnika. Nic dziwnego, że w godzinach popołudniowych tworzą się tu lokalne korki, a ruch samochodowy nie należy do płynnych. Decyzja o modernizacji ulicy dojrzewała już od dawna, jednakże do realizacji planów potrzebne były środki finansowe na pokrycie kosztów zadania, którego inwestorem byłby Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, jako zarządca ulicy 1 Maja - drogi powiatowej nr.2981S.

Aspekt ten udało się uwzględnić w ubiegłym roku, kiedy to po sporządzeniu dokumentacji projektowej przez ZDP w Gliwicach, Powiat zawarł z Gminą Knurów umowę partnerską, na mocy której strony zobowiązały się do pokrycia kosztów zadania po 25%. Pozostałe 50%  udało się uzyskać w ramach dofinansowania z rządowego ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019''.

Po przeprowadzeniu przetargu, ZDP w Gliwicach wyłonił wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic. Planowany zakres prac obejmie rozbudowę ulicy na odcinku o długości około 1000 mb pomiędzy ul. Kosmonautów, a ul. Wilsona. Przewidziane jest poszerzenie jezdni do 7 metrów, przebudowę konstrukcji jezdni, remont ciągów pieszych, przebudowę ścieżki rowerowej. Dodatkowo, przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Kazimierza Wielkiego wydzielony zostanie pas dla pojazdów skręcających w lewo. Droga zyska  wyspy azylowe dla pieszych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Całość prac wycieniona została na 2 387 102,39 zł, z czego Gmina Knurów pokryje ponad pół miliona. Zgodnie z ofertą wykonawcy, ukończenie zadania planowane jest na połowę lipca br.

Przy okazji remontu drogi, Gmina Knurów przeprowadzi kompleksową modernizację oświetlenia na całym odcinku ul. 1 Maja, a więc aż do skrzyżowania z ul. 26-go Stycznia. Planowana jest wymiana słupów oraz instalacja nowoczesnych opraw ledowych, które poprawią widoczność i komfort korzystania z drogi.

Zanim jednak to nastąpi, mieszkańców osiedla 1000-lecia i Redyna, a także wszystkich kierowców, czekają utrudnienia związane z koniecznością wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu. Od środy 19 kwietnia br. najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie jednostronnego ruchu w kierunku na Gliwice, a dla osób udających się w odwrotnym kierunku - na poprowadzeniu systemu objazdów przez ul. Kosmonautów i Szpitalną. Dla mieszkańców osiedla 1000-lecia istotną informacją jest fakt wprowadzenia odwrotnego kierunku ruchu na ul.Mieszka, co skróci drogę dojazdu do budynków na osiedlu. Schemat organizacyjny objazdów znajduje się tutaj.

Wszelkie uwagi i zapytania związane z przebiegiem prac w terenie należy kierować do zarządcy drogi tj. ZDP Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, tel.(32) 234 06 96.

do góry