• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rozpoczęto prace wykonawcze na ul. Przemysłowej

Rozpoczęto prace wykonawcze na ul. Przemysłowej

12 Maja 2022

W dniu 04.05.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie wraz z budową sieci wodociągowej”.

Inwestorem przebudowy ul. Przemysłowej jest Gmina Knurów, natomiast inwestorem budowy sieci wodociągowej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Przemysłowej na odcinku o długości ok.1,2 km tj. od torów kolejowych do granicy z działką nr 2156/7, w tym m.in. wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie jednostronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę wpustów ulicznych, montaż słupów oświetleniowych wraz oprawami typu LED oraz budowę sieci wodociągowej.

Planowany termin realizacji inwestycji: do 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Całkowity koszt inwestycji to 10 005 763,41 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa.

moment przekazania placu budowyW dniu 11.05.2022 r. został przekazany plac budowy dla ww. inwestycji, w którym uczestniczyli przedstawiciele inwestorów tj. Gminy Knurów i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, przedstawiciel biura projektów, okoliczni mieszkańcy oraz radni Rady Miasta Knurów.

ulica przemysłowa

Podobne wiadomości:

do góry