• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

11 Maja 2022

W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miasta Knurów, zwołana w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem.

Radni obradowali nad projektami dwóch uchwał. Głównym celem zaproszenia radnych do sali rajców było zabezpieczenie w budżecie miasta środków w kwocie 435 tysięcy zł na transakcję nabycia przez Gminę Knurów prawa użytkowania wieczystego terenów od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX sp. z o.o. Dokładnie precyzując, chodzi o 3 działki zlokalizowane w rejonie ul. Przemysłowej (działki nr: 2188, 2198/3, 2204) o łącznej powierzchni ok. 9,3 ha. Dzięki podjętym działaniom podczas wczorajszej sesji, miasto w dniu dzisiejszym złożyło oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Podjęta decyzja przez knurowskich radnych pozwoli miastu odpowiednio przygotować ten teren do zagospodarowania pod działalność gospodarczą.

Warto dodać, że nie jest to jedyne działanie w tej części miasta, bowiem trwa już proces związany z modernizacją ulicy Przemysłowej, gdzie wyłoniony wykonawca w drodze postępowania przetargowego, niebawem rozpocznie zaawansowane prace.

Treść uchwał znajduje się TUTAJ.

mapa poglądowa

Podobne wiadomości:

do góry