• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów

27 Kwietnia 2023

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji; 
 • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji - wpisując je do budżetu.

Budżet Obywatelski Miasta Knurów na 2024 rok wynosi
1 137 800 złotych (967 130 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”; 170 670 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”).

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mogą być projekty, które przyczynią się do rozwoju miasta, w szczególności z zakresu:

 • budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury miejskiej;
 • działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;
 • wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać TUTAJ, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (ul. dr. F. Ogana 5).

Kompletne wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie określonym w Harmonogramie. W przypadku wysłania wniosku drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim

 1. Ogłoszenie przystąpienia do konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących Budżetu Obywatelskiego - do 28.04.2023
 2. Akcja informacyjno - promocyjna dotycząca rozpoczęcia procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów - do 07.05.2023
 3. Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego - od 08.05.2023 do 28.05.2023
 4. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna zgłoszonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego celem zatwierdzenia - od 29.05.2023 do 06.07.2023
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz listy projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem - do 12.07.2023
 6. Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania - od 13.07.2023 do 19.07.2023
 7. Rozpatrywanie odwołań - do 28.07.2023
 8. Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie - do 04.08.2023
 9. Akcja informacyjno - promocyjna zachęcająca do udziału w głosowaniu - od 04.08.2023 do 27.08.2023
 10. Głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego - od 28.08.2023 do 10.09.2023
 11. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania - do 22.09.2023

Wszelkie szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Knurowie dostępne są na specjalnej stronie internetowej https://knurow.budzet-obywatelski.org/

Do rozpoczęcia zbierania projektów pozostało niespełna 11 dni! Zachęcamy do udziału!

Podobne wiadomości:

do góry