• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszył konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Ruszył konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

13 Czerwca 2017

Kwotę 32 000 złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym (w szczególności sportowe).

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017 (Uchwała nr XXVI/343/2016 z dnia 28.12.2016 r.) i obejmują organizację imprezy o zasięgu ponadgminnym (w szczególności sportowe).

 

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 04 lipca 2017 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

udostępnij
do góry