• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszyła pierwsza transza wsparcia dla organizacji (..)

Ruszyła pierwsza transza wsparcia dla organizacji pozarządowych

3 Lutego 2015


W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej w roku 2015, pięć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 19/BWP/15 z dnia 28.01.2015r. wybrano następujące projekty, przedmiotem których jest prowadzenie świetlic opiekuńczych dla dzieci, wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie dla osób niepelnosprawnych oraz opieka nad zwierzętami (kotami) bezdomnymi:

        

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

1.

Klub Abstynentów „ Siódemka”  Knurów
ul. Dworcowa 38 a

Organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin

35.000

2.

Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10

Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży pt. „ Świetlik”

35.000

3.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP, Katowice  ul. Panewnicka 63

Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży pt. „ Rzeczy najmniejsze uczynię wielkimi”

55.000

4.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Knurów ul. Szpitalna 8

Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością

12.500

5.

Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Na Rzecz Kotów Wolnożyjących Knurów ul. Batorego 8a/14

Realizacja działań proekologicznych pt: „Opieka nad wolnożyjącymi kotami  w tym ich dokarmianie”

3.000

 

Równocześnie przypominamy, że trwa Konkurs nr 2 na realizację zadań w sferze PROMOCJI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PROMOCJI ZDROWIA, EDUKACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI HOBBYSTYCZNEJ, KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, POMOCY DLA NAJUBOŻSZYCH ORAZ DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH.

Organizacje pozarządowe do 24 lutego br. mogą składać wnioski o dotację. Sczegółowe informacje odnośnie zasad przyjmowania wniosków, a przede wszystkim kategorii działań dopuszczonych do konkursu znajdują się w Ogłoszeniu konkursowym.

 

do góry