• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Września 2017

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2017 rok, w środę 20 września br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

W porządku sesji dominować będą uchwały dotyczące bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przesunięcia te związane są z bieżącą gospodarką finansową miasta. Z pośród pozostałych projektów, należy zwrócić uwagę na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, w ramach której do katalogu planowanych działań rewitalizacyjnych dodano projekty infrastrukturalne, zgłoszone przez Szpital w Knurowie oraz właściciela budynku byłej pralni przy ul. Ogana. Radni rozpatrzą też projekty uchwał związanych z nowelizacją przepisów gminnych określających zasady przyjmowania dzieci do miejskiego żłobka oraz ustalenia sieci szkół podstawowych, w których prowadzone będą oddziały przedszkolne dla 6- latków. W obu tych przypadkach, chodzi o doprecyzowanie przepisów na skutek uwag zgłoszonych przez nadzór prawny wojewody śląskiego.

Sesja tradycyjnie odbędzie się w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 . Początek sesji o godzinie 15.00. 

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry