• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

14 Września 2021

W najbliższą środę 15 września br. w Ratuszu przy ulicy Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2021 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 26 uchwał. Wśród nich wskazać można między innymi na uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Knurów - wparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”, pakiet uchwał w sprawie zawarcia porozumienia i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania związanego z dodatkowymi nasadzeniami zieleni w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i ul. Kosmonautów w Knurowie,

Podczas sesji radni zajmą się również przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025, a także Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2021 -2026. Przedmiotem obrad będzie także kwestia ustalenia kryteriów oraz określenia dokumentów w postępowaniach rekrutacyjnych do przedszkoli, zespołów szkolno - przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów

Tradycyjnie już, częśc uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry