• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

13 Grudnia 2022

W najbliższą środę 14 grudnia br. radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 11.00 w budynku Ratusza miejskiego przy ul.Niepodległości 7. Transmisję z obrad można będzie oglądać na portalu eSesja.

Radni procedować będą nad 18 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej - dotyczącej budżetu miasta na 2023 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, czy też ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa. Zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się m.in. projektami uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, szczegółowych zasad odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czy też regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nie zabraknie także projektów dotyczących zmian i niezbędnych przesunięć w tegorocznym budżecie miasta oraz uchwał związanych z planowaneim przestrzennym.

Jak co roku, radni rozpatrzą także uchwały w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatów niewygasających oraz uchwały zatwierdzające roczny harmonogram pracy Rady oraz roczny plan pracy komisji stałych.

Następnie odbędzie się debata nad propozycją budżetu miasta na przyszły rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj

Podobne wiadomości:

do góry