• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Sesja zdalna Rady Miasta Knurów

Sesja zdalna Rady Miasta Knurów

17 Czerwca 2020

W dniu dzisiejszym odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Knurów, zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2020 rok. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, będzie ona mieć charakter zdalny, podobnie jak ostatnio.

Przypomnijmy, że możliwość taką daje regulacja związana z tzw. tarczą antykryzysową, przyjęta przez Sejm RP. Na jej podstawie, dozwolona jest praca w trybie zdalnej sesji samorządowych organów kolegialnych. Tryb zdalny obrad może być prowadzony między innymi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku Rady Miasta Knurowa w grę wchodzi aplikacja eSesja, wykorzystywana już w naszym mieście od początku bieżącej kadencji do przeprowadzania transmisji z obrad on line. Zgodnie z założeniami, zdalną sesję prowadzić ma, tak jak dotychczas, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa, który kieruje w takim przypadku  obradami zdalnie - z budynku Ratusza. Radni mają prawo zadawać pytania dotyczące treści projektów uchwał i głosować nad poszczególnymi uchwałami wykorzystując do tego celu łącza internetowe i służbowe tablety.

Co roku, podczas czerwcowej sesji podejmowana była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, jednak z uwagi na tegoroczną zmianę przepisów na podstawie uregulowań tzw. tarczy antykryzysowej, absolutorium poprzedzone przedstawieniem Raportu o stanie Gminy za rok 2019 przesunięte zostało na póxniejszy termin.

Podczas dzisiejszej sesji radni obradować będą nad projektami 18 uchwał, spośród których największa grupa dotyczy bieżących zmian i przesunięć w budżecie miasta na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wśród projektów znajdzie się m.in. uchwała dotycząca określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Knurów w roku szkolnym 2020/2021, czy też uchwała w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Knurowie oraz ustalenia wysokości opłat. Wartym dodania jest fakt, że w roku 2019 cena energii elektrycznej wzrosła o ok. 40%, a cena za wywóz odpadów o ok. 300%, do czego odnosi się nowa tabela opłat.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

do góry