• język migowy
  • BIP
  • EU

Udany przetarg w Gminie Knurów

21 Grudnia 2021

W dniu dzisiejszym z powodzeniem zakończył się przetarg na nieruchomość przy ul. Dworcowej 38.

Wartość wywoławcza nieruchomości, w której niegdyś znajdowała się Fundacja Rozwoju Lokalnego, została ustalona na kwotę 5 088 472,00 zł netto, określoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Warto dodać, że w obszar przedmiotu licytacji wchodziło 9 działek.

Do postępowania przetargowego zgłosiły się 4 podmioty. Po aż 69 postępowaniach („kto da więcej”), nieruchomość została sprzedana w pierwszym przetargu za kwotę 8 599 537,00 zł netto, czyli aż 69% więcej w stosunku do ceny wywoławczej.

Oficjalne wyniki przetargu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów po okresie co najmniej 7 dni, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wyżej opisana transakcja świadczy o atrakcyjności, a zarazem coraz większym zainteresowaniu przez inwestorów Knurowem.

Dworcowa 38

Podobne wiadomości:

do góry