• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/„Wakacyjna” sesja nadzwyczajna

„Wakacyjna” sesja nadzwyczajna

20 Lipca 2015

Większość zmian i przesunięć, jakie podjęto w zeszły piątek (17.07) na obradach sesji nadzwyczajnej, dotyczyła bieżącej gospodarki finansowej miasta. Miały one na celu zabezpieczenie niezbędnych środków na najważniejsze inwestycje czekające Gminę w najbliższym czasie.

Wśród nich warto wymienić zadanie polegające na montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach knurowskiego MOSiRu: kąpielisku „Leśne Zacisze” oraz dwóch pływalniach krytych, czy też budowy centrów przesiadkowych wraz z systemem ścieżek rowerowych. Oba te zadania zgłoszone przez Gminę do tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wymagają przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz koncepcji projektu w związku z planowanym ubieganiem się o środki unijne. W związku z tym, należało przede wszystkim zabezpieczyć środki na zlecenie powyższej dokumentacji.

Wśród uchwał podjętych na ostatniej sesji, radni wyrazili także zgodę na zabezpieczenie niezbędnych funduszy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu zakupu wozu bojowego dla OSP Knurów, w ramach ogłoszonego przez Śląski Urząd Marszałkowski konkursu unijnego.

Istotne rozstrzygnięcia zapadły też w sprawie projektowanej przebudowy skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia. Z uwagi na planowaną fazę realizacyjną, wygospodarowano w budżecie  miasta kwotę 3 850 000 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie robót związanych z budową odcinka w kierunku ul. Rakoniewskiego. Droga ta lepiej skomunikuje tereny inwestycyjne w rejonie Tesco, wchodzące w skład  Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stąd też KSSE poniosła koszty wykonania dokumentacji projektowej.

Radni zatwierdzili również projekt uchwały, dotyczący zwiększenia środków przeznaczonych na remont kąpieliska „Leśne Zacisze” w związku z trwającą procedurą udzielenia zamówienia publicznego na realizację prac zaplanowanych na rok bieżący. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o: budowę zaplecza socjalnego oraz sanitarnego, placu zabaw, boiska przeznaczonego do gier na plaży (piłka plażowa, siatkówka) oraz montaż elementów małej architektury, jak kosze na śmieci czy ławki. Zakończenie prac datowane jest na maj 2016 roku.

do góry