• język migowy
  • BIP
  • EU

Wiedzieć, znaczy pomóc

9 Września 2014

W miesiącu marcu br. miasto rozstrzygnęło konkurs dla organizacji pozarządowych, przedmiotem którego było wsparcie działań z zakresu polityki społecznej i profilaktyki zdrowia. Z rozdysponowanych wówczas 60 tys. złotych, które trafiły do 20 organizacji, Śląskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ,,SezaM" z siedzibą w Gliwicach otrzymało 1,4 tysiąca zł na projekt o nazwie ,,Kampania informacyjna SM OK?" 

Dzięki umowie podpisanej z miastem w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie  realizuje projekt, który obejmuje m.in. przygotowanie ulotek informacyjnych oraz urządzenie wystawy plakatów tematycznych, poświęconych tej groźnej chorobie. Projekt adresowany jest przede wszystkim do tej części społeczności lokalnej, która nie zetknęła się ze stwardnieniem rozsianym, w celu rozpowszechnienia wiedzy o schorzeniu, jego objawach i przebiegu, co być może pozwoli na podjęcie wczesnej diagnostyki oraz przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia osób chorych w społeczeństwie.

Warto zaznaczyć, że planowane na terenie Knurowa działania są częścią większego projektu, który rozpoczął się w bieżącym roku o nazwie PaTION- Park Technologii Innowacyjnych Osób Niepełnosprawnych. Na powierzchni 3600m2 ,,SezaM" w ramach własnej poradni planuje zapewniać leczenie, rehabilitację i aktywizację zawodową. Docelowo ma być to rehabilitacja pobytowa, gdzie pacjenci będą mieli zapewniony nocleg. PaTION będzie miejscem, gdzie  osoby zderzające się z niepełnosprawnością będą uczyły się życia w nowych warunkach zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Projekt przewidział również sale wykładowe, ukierunkowane na szkolenia aktywizujące zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem. PaTION ma także obejmować transport specjalistyczny osób niepełnosprawnych, ułatwiający przemieszczanie się do i z ośrodków zdrowia, rehabilitacji, ale również np. do i ze sklepu.

Śląskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane ,,SezaM" w Gliwicach to ponad 8 lat działania na rzecz osób chorych. Zrzesza blisko 600 członków, zarówno osoby chore, jak również ich rodziny oraz przyjaciół. Stowarzyszenie umożliwia członkom korzystanie z różnych form pomocy od medycznej, specjalistycznej  po materialną. Siedziba Stowarzyszenia oraz poradni mieści się w Gliwicach - Bojkowie przy ul. Parkowej 5

 

  Siedziba Stowarzyszenia i wnętrze poradni (fot. ,,SezaM")

 

 

udostępnij
do góry