• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

27 Sierpnia 2014

Centrum Integracja w Katowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, którzy :

  • posiadają aktualne orzeczenie znacznym stopniu niepełnosprawności bądź umiarkowanym stopniu z współwystępującymi innymi schorzeniami
  • pozostają bez zatrudnienia i nie wykonują pracy zarobkowej
  • mieszczą się w przedziale wiekowym od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn).

W ramach działań projektowych uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci staży (finansowanych w ramach projektu), indywidualnych szkoleń zawodowych, warsztatów aktywizacji zawodowej.

Przewidziana jest także pomoc w znalezieniu zatrudnienia, indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy, szkolenia podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera, transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach, konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami, pomoc psychologa i doradcy zawodowego, czy też wsparcie w kontynuacji nauki.

Szczególowych informacji nt. projektu oraz zasad rekrutacji można uzyskać bezpośrednio u organizatora: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Katowicach, ul. Lompy 14 (pokój 416), pod numerem telefonu: 505 606 661, 505 606 746 lub mailowo pod adresem katowice@integracja.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

do góry