• język migowy
  • BIP
  • EU

X Pielgrzymka Biegowa

11 Września 2015

W najbliższą niedzielę spod pomnika Poległych Górników KWK ,,Wujek" ruszy X - jubileuszowa pielgrzymka knurowskich biegaczy do grobu błog. księdza Jerzego Popiełuszki. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął m.in. Prezydent Knurowa Adam Rams.  

Pomysłodawcą biegu jest Marian Gruszka, który podkreśla, że idea zrodziła się w Knurowie na spotkaniach parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Niezmiennie od lat, organizacyjnie w przygotowaniu biegu pomaga  Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat - Knurów, Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 Grudnia 1981r., Śląskie Centrum Wolności i Solidarności,  NSZZ „Solidarność”.

Pielgrzymka rozpocznie się od mszy świętej odprawionej o godz. 7.30 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach Brynowie. Następnie uczestnicy udadzą się pod pomnik poległych górników. Orszak poprowadzi Orkiestra Dęta KWK Wujek. Pod pomnikiem odbędą się uroczystości zakończone złożeniem przez pielgrzymów symbolicznych dziewięciu róż. W skład pielgrzymki wchodzą: maratończycy z Knurowa, górnicy z KWK Wujek i KWK Knurów, podopieczni Caritas, reprezentacja IPN Oddział Katowice, młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

W Jankach maratończycy ze śląska spotkają się z rowerzystami z warszawskiej Akcji Katolickiej. Natomiast na placu Wilsona połączą się z pielgrzymami grupy Warmińskiej by wspólnie dobiec do grobu bł. ks. Jerzego. Ostatnim akcentem tej pielgrzymki będzie wspólna modlitwa w kościele pw. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

           

 

do góry