• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Za nami sesja Rady Miasta Knurów

Za nami sesja Rady Miasta Knurów

21 Lutego 2014

W porządku obrad znalazły się stałe punkty, takie jak interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych, sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

Następnie przystąpiono do debaty nad poszczególnymi projektami uchwał. Część z nich dotyczyła zmian i przesunięć w tegorocznym planie budżetowym w celu zabezpieczenia kwot niezbędnych na bieżące wydatki. Z pewnością jedną z istotniejszych była uchwała w sprawie utrzymania  dotychczasowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków co oznacza, iż w roku bieżącym PWiK Knurów sp. z o.o. nie przewiduje podwyżek za wodę i ścieki.

Podjęto także kilka uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi gliwickiemu. Miasto sfinansuje koszt opracowania dokumentacji przebudowy fragmentu ul. Lignozy wraz z zatoczkami autobusowymi w związku z przebudową skrzyżowania ulicy Lignozy z ulicą Zwycięstwa oraz pokryje 50% kosztów remontu  400 mb. chodnika wzdłuż ul.Wilsona. Na oba zadania przeznaczono łącznie 85 tys. złotych.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie szczegółowego podziału środków zabezpieczonych w budżecie miasta na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz głosowali za projektem zmian w dotychczasowych stawkach  podatku od nieruchomości. W tym drugim przypadku chodziło o  wprowadzenie ulgi dla tych podatników, którzy w 2012 lub 2013 roku zakończyli budowę lub rozbudowę budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wcześniejsze wprowadzenie systemu ulg (przy okazji uchwalania w zeszłym roku stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na rok 2014)  nie było możliwe z powodu braku odpowiednich uregulowań Komisji Europejskiej w sprawie możliwości udzielania pomocy ,,de minimis”.

Katalog uchwał podjętych na ostatniej sesji uzupełniają uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wybranych fragmentach miasta: w rejonie ul.Niepodległości, ul.Jęczmienej/1-goMaja/ks.Koziełka, ul. 26-go Stycznia/Wiosennej; wszystkie w celu uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez indywidualnych inwestorów oraz potrzeb i uwarunkowań gminnych. 

udostępnij
do góry