• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Informacja o rekrutacji do akcji Masz Głos

Informacja o rekrutacji do akcji Masz Głos

14 Marca 2022

Akcja Masz Głos jest projektem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk, we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.

W akcji Masz Głos mogą działać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i społeczne portale informacyjne oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp. Uczestnikami akcji Masz Głos nie mogą być osoby sprawujące mandaty w organach władz samorządowych.

Aby wziąć udział w akcji, należy wypełnć do 21 marca formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu przez 10 miesięcy będą mogli korzystać z całkowicie bezpłatnego wsparcia, porad prawnych, szkoleń, a także wymieniać doświadczenia z osobami działającymi społecznie z całej Polski.

Udział w akcji jest bezpłatny

W 2022 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje.

Więcej na temat samej akcji, jej założeń oraz warunków uczestnictwa znajduje sie na stronie https://www.maszglos.pl

Podobne wiadomości:

do góry