• język migowy
 • BIP
 • EU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA!

26 Maja 2022

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów informuje, że na terenie powiatu gliwickiego kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 13 czerwca 2022r. i potrwa do 06 lipca 2022 r. Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta Knurów, którzy:

 • w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia - wezwania otrzyma 157 mężczyzn;
 • mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej - wezwania otrzyma 4 mężczyzn;
 • kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień - wezwania otrzyma 5 kobiet.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona będzie w budynku Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7. Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem dnia i godziny stawienia się.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące czynności:

 • sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej,
 • ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej - badanie lekarskie, które przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska,
 • założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • jeśli posiada - dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne).
do góry