• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Ogłoszenia Urzędu/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.9.2019 (..)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.9.2019 z dnia 02.09.2020r.

4 Września 2020

OBWIESZCZENIE UA.6220.1.9.2019
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 02.09.2020r.

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póź. zm.)

Prezydent Miasta Knurów podaje
do publicznej wiadomości następujące informacje:

zawiadamia się o uzupełnieniu przez Wnioskodawcę na wezwanie Prezydenta Miasta Knurów znak UA.KW.00445.2020 z dnia 03.08.2020r. oraz znak UA.KW.00447.2020 z dnia 03.08.2020r. działającego w oparciu o wezwanie: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GL.RZŚ.4360.19m.2020.JCH z dnia 27.07.2020r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4221.45.2020.MP.1 z dnia 03.08.2020r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”,

 

Z up. Prezydenta
Krystyna Kostelecka
Zastępca Prezydenta

Poniżej skan ww. Obwieszczenia

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia Urzędu
pdf 2020-10-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.09.2020r..pdf
ilość pobrań: 186
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.09.2020r..pdf 465.34KB zobacz

do góry