• język migowy
  • BIP
  • EU

Ogłoszenie

2 Grudnia 2020

Urząd Miasta Knurów informuje o konkursie dotacyjnym dla organizacji społecznych.

Prawie 10,5 mln euro czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. O dotacje mogą starać się m.in. stowarzyszenia , fundacje, spóldzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

W konkursie wspierane będą działania w 3 obszarach:

  • angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania spoleczne
  • ochrona praw człowieka i równe traktowanie
  • wzmocnienie grup narazonych na wykluczenie

Wnioski wstepne można składać do 11 stycznia 2021r.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR).

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.
Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Więcej o Programie na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/o-programie/

 

 

do góry