• język migowy
  • BIP
  • EU

ogłoszenie

7 Września 2021

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Knurów informuje, że 30 września 2021 r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie w roku 2021  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zarówno uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy albo w Kasie Urzędu Miasta (ul. dr. Floriana Ogana 5 parter).
Kasa Urzędu Miasta czynna jest w godzinach:

  • poniedziałek         7.45 - 15.30
  • wtorek                 7.45 - 15.30 
  • środa                 7.45 - 17.30
  • czwartek         7.45 - 15.30
  • piątek                 7.45 - 13.30

W przypadku nie dokonania w terminie do 30 września zapłaty III raty opłaty zezwolenie wygasa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1119), powiększonej o 30% tej opłaty (czyli całej opłaty należnej w roku 2021).

do góry