• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Program Rodzina 3+/Jak przystąpić do Programu Rodzina 3+?

Jak przystąpić do Programu Rodzina 3+?

W KAŻDYM MOMENCIE MOŻNA ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (LICZĄC OD 2 STYCZNIA 2014 R.)

Etap pierwszy: Wypełnij wniosek

Aby przystąpić do programu, trzeba wypełnić wniosek. To zadanie wykonuje rodzic lub opiekun prawny, który musi wypisać we wniosku dane wszystkich członków rodziny, którzy mają otrzymać kartę.

Do wypełnionego wniosku trzeba dołączyć dokumenty, a więc:

 • oryginał dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica lub opiekuna prawnego) do wglądu
 • kserokopię legitymacji szkolnej dziecka - do wglądu
 • kserokopię legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego fakt kontynuowania nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia - do wglądu
 • oryginał postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia prawnej opieki nad dzieckiem, rodziny zastępczej - do wglądu.

Druki Wniosku dostępne są:

 • T U T A J (kliknij)
 • w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (niski parter - p. 09) Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5

Etap drugi: Złóż wniosek

Wniosek o wydanie Karty Rodzina 3+ w Knurowie można składać od dnia 2 stycznia 2014 roku w Biurze ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (niski parter - p. 09) Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5 w godzinach pracy urzędu. Wizyta w magistracie zajmie tylko kilka minut.

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic lub opiekun prawny.

 

Etap trzeci: Odbierz kartę

Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, karta będzie wydawana przez Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Wspólpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów (niski parter, p. 09), nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny wskazanym we wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.

Masz już kartę? Zobacz co dalej:

 • pamiętaj, że Karta Rodzina 3+ w Knurowie, jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (dla dzieci uczących się takim dokumentem może być legitymacja szkolna; dzieci do 7 roku życia nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać ze zniżek na podstawie własnej Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna lub innego uprawnionego do korzystania ze zniżek członka rodziny, który posiada przy sobie dokument tożsamości i własną Kartę).
 • wszystkie instytucje lub firmy, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone. Jeśli w witrynie będzie przyklejona naklejka programu, oznacza to, że na pewno w tym miejscu oferowana jest zniżka.
 • zaglądaj na stronę "Partnerzy Programu Rodzina 3+" - tutaj znajduje się aktualna lista partnerów programu
 • pamiętaj o dacie ważności karty, jeśli chcesz dalej korzystać ze zniżek, a do końca okresu ważności został miesiąc to złóż w Urzędzie Miasta Knurów Wniosek o przedłużenie karty.

Karta wydawana jest na okres 3 lat, a w przypadku dzieci które ukończą 18 rok życia przed upływem tego okresu - do dnia osiągnięcia pełnoletności. W przypadku dzieci kontynuujących naukę po 18 roku życia karta wydawana jest na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 26 roku życia.

do góry