• język migowy
  • BIP
  • EU

O programie

Od 2 stycznia 2014 roku w Knurowie rusza Program wspierania rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+" w Knurowie.

W 2013 roku Rada Miasta Knurów podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Knurów wprowadzono Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+" w Knurowie. Założeniem tego programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach. W dalszej kolejności do udziału w programie w formie Partnerów zaproszeni zostaną także lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek i promocji członkom rodzin wielodzietnych, objętych programem.

Do programu może przystąpić rodzina wielodzietna:

  • w której na utrzymaniu jest troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 26 roku życia - jeśli dziecko uczy się lub studiuje,
  • która zamieszkuje na terenie Gminy Knurów.

UWAGA: Nieważne, jaki dochód osiąga dana rodzina. Nie jest także istotne, czy dzieci wychowuje jeden, czy dwoje rodziców.

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • karta wydawana jest bezpłatnie,
  • każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę,
  • nie ma obowiązku bycia z całą rodziną, aby móc korzystać ze zniżek,
  • karta umożliwia korzystanie z szeregu usług i produktów objętych rabatem.

Jak przystąpić do Programu Rodzina 3+ w Knurowie? LINK

do góry