• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Program Rodzina 3+/Informacje dla firm zainteresowanych współpracą

Informacje dla firm zainteresowanych współpracą

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy dla przedsiębiorców w zakresie Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie, który zacznie funkcjonować w Knurowie od dnia 2 stycznia 2014 r.

Przystępując do programu, poprzez zaoferowanie jego beneficjentom zniżek na swoje produkty i usługi, przedsiębiorcy otrzymują okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających w naszym mieście, zyskują możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Cele programu Rodzina 3+ w Knurowie:

 1. Umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej.
 2. Wzmocnienie kondycji bytowej rodzin wielodzietnych.
 3. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej.
 4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
 5. Zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług i zajęć organizowanych przez miejskie instytucje sportowe i kulturalne.

Informacje o udziale w programie przedsiębiorcy będą mogli zamieszczać na wszelkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. My z kolei, oferujemy zamieszczenie informacji o ich udziale w programie Rodzina 3+ w Knurowie w materiałach informacyjnych dotyczących programu oraz na stronie internetowej www.knurow.pl.

Urząd Miasta Knurów planuje wydać katalog firm współpracujących w ramach programu Rodzina 3+ w Knurowie, który wręczany będzie uprawnionym rodzinom wraz z kartą.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres:

Jeśli są Państwo zainteresowani przystąpieniem do Programu w formie Partnera prosimy o:

 • zapoznanie się z Istotnymi postanowieniami porozumienia o współpracy (poniżej) oraz Regulaminem Programu Współpracy z Partnerami,
 • następnie należy wypełnić Oświadczenie o przystąpieniu do Programu ,,Rodzina 3+” w Knurowie, w którym określą Państwo oferowany zakres usług/towarów objętych zniżką oraz
 • skan wypełnionego oświadczenia przesłać do Urzędu Miasta Knurów na adres um@knurow.pl lub dostarczyć je na Biuro Podawcze UM Knurów
 • następnie pracownicy Urzędu Miasta Knurów skontaktują się z Państwem w celu podpisania stosownego porozumienia.

W PRZYPADKU WYSŁANIA SKANU OŚWIADCZENIA DROGĄ MAILOWĄ, PODPISANY ORYGINAŁ OŚWIADCZENIA W WERSJI PAPIEROWEJ TRZEBA BĘDZIE DOSTARCZYĆ DO UM NAJPÓŹNIEJ W DNIU PODPISANIA POROZUMIENIA.

Istotne postanowienia porozumienia o współpracy z Partnerami

W porozumieniach zawieranych z Partnerami w ramach Programu wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” w Knurowie, należy zawrzeć co najmniej następujące istotne postanowienia:

 1. Partner udzielać będzie zniżek na towary lub usługi w zadeklarowanej przez siebie wysokości, nie niższej, niż określone w Regulaminie.
 2. Gmina w ramach akcji informacyjnej jest upoważniona do informowania w mediach oraz publikatorach tradycyjnych i elektronicznych, własnych i wydawanych przez podmioty trzecie o uczestnictwie Partnera w programie „Rodzina 3+” w Knurowie, w tym o wysokości i miejscu udzielania przez niego zniżek.
 3. W okresie uczestniczenia w Programie „Rodzina 3+” w Knurowie, Partner ma obowiązek umieszczenia naklejki z logo Programu, informującej o honorowaniu Karty „Rodzina 3+” w Knurowie, w widocznym miejscu przy wejściu do obiektu/lokalu, w którym oferowane są towary lub usługi objęte zniżkami.
 4. W okresie uczestniczenia w Programie „Rodzina 3+” w Knurowie, Partner udzielający zniżek ma prawo do umieszczania symbolu Programu przy cenniku usług, cenie towaru, regulaminie korzystania z obiektu, itp., a także do umieszczania symbolu Programu we własnych materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 5. Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniżek we własnym zakresie.
do góry