• język migowy
 • BIP
 • EU

1,5% dla organizacji z Knurowa

22 Lutego 2023

Jak co roku, miliony Polaków i Polek muszą uregulować rozliczenie PIT. Osoby, które osiągała dochody podlegające opodatkowaniu w minionym roku, są zobowiązane do wypełnienia deklaracji podatkowej, złożenia jej w stosownym urzędzie skarbowym i opłacenia podatku dochodowego. Jednakże, choć w poprzednich latach wiązało się to z koniecznością czekania w długich kolejkach, dziś nie ma już potrzeby przekraczania urzędowego progu, bowiem do dyspozycji podatników pozostaje możliwość rozliczenia się przez Internet.

Podczas rozliczeń warto również pamiętać, że 1,5% podatku dochodowego można przekazać na rzecz m.in. organizacji pożytku publicznego.
W ślad za Tygodnikiem "Przegląd Lokalny", który przygotował zestawienie organizacji pożytku publicznego, przedstawiamy poniżej wykaz organizacji działających na terenie Knurowa, na rzecz których można przekazać 1,5% z rozliczenia z PIT:

 • Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szczygłowice - KRS 0000001095,
 • Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków - KRS 0000141003,
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - KRS 0000153196,
 • Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyczek" - KRS 0000378132,
 • Stowarzyszenie Fight Club Knurów - KRS 0000403704,
 • Stowarzyszenie Miejskie Towarzystwo Sportowe Knurów - KRS 0000719109,
 • Fundacja Gram-Kibicuję-Pomagam - KRS 0000815959,
 • Fundacja Sportowcy Dzieciom - KRS 0000457030 (cel szczegółowy: MKS Concordia Knurów 523).

W mieście działają ponadto inne organizacje, ubiegające się o 1,5 proc., których siedziby znajdują się poza Knurowem:

 • Polski Czerwony Krzyż - KRS 0000225587,
 • Fundacja Caritas Katowice - KRS 0000291119,
 • Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM” - KRS 0000269884,
 • ZHP Chorągiew Śląska - KRS 0000273051 (cel szczegółowy: Hufiec Gliwice, 1 Knurowska Drużyna Harcerska)
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - KRS 0000116212 (cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna Szczygłowice w Knurowie)

Warto również dodać, że termin na złożenie deklaracji podatkowej każdego roku ustala Ministerstwo Sprawiedliwości, które określiło następujące daty:

 • do 2 maja 2023 roku: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • do 28 lutego 2023 roku: PIT-16A

Podobne wiadomości:

do góry