• język migowy
 • BIP
 • EU

Budżet na 2021 rok przyjęty

16 Grudnia 2020

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Knurów, radni stosunkiem głosów 16 ,,za" i 5 ,,przeciw" przyjęli budżet na 2021 rok.

W porównaniu do roku bieżącego, zwiększono wysokość planowanych dochodów o 38 milionów złotych, do poziomu 186.069.597,00 zł. Większe będą także wydatki, które sięgną 215.471.423,00 . Będzie to więc wzrost o 38 milionów złotych w stosunku do tegorocznego budżetu, a deficyt między dochodami a wydatkami wynoszący 29.401.826,00 zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Podczas konstruowania budżetu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał Prezydent Miasta Adam Rams tuż przed przyjęciem uchwały, wydatki majatkowe wyniosą ponad 38.000.000 zł, co stanowi ponad 18,00 % planu wydatków ogółem. Niewiele gmin miejskich w dobie epidemii Covid-19 i jej skutków może pochwalić się takim współczynnikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż Gmina Knurów na powyższe inwestycje nie zaciąga kredytów, finansuje to z własnych środków oraz z dotacji, w tym ze środków europejskich.

Wśród najważniejszych zadań na 2021 rok należy wymienić:

 • Kontynuację termomodernizacji zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji (6.600.000,00 zł)
 • Przebudowę MSP Nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego "Szkoła bez barier" (4.000.000,00 zł)
 • Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie (2.450.000,00 zł)
 • Przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. A. Słoniny 27 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej (1.814.600,00 zł)
 • Dostosowanie budynku MSP Nr 9 do wymogów p.poż (1.792.700,00 zł)
 • Kontynuację przebudowy ul. Al. Lipowa w Knurowie (1.550.000,00 zł)
 • Modernizację budynku A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 na potrzeby przedszkola (1.500,000,00 zł)
 • Przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalnego prz ul.A.Słoniny 11 w Knurowie-Etap III (1.255.000,00 zł)
 • Budowę skateparku (1.230.000,00 zł)
 • Przebudowę ul.Lotników II (1.150.000,00 zł)
 • Przebudowę kanalizacji deszczowej ul.Konopnickiej (1.100.000,00 zł)
 • Przebudowę ulic bocznych ul.Jęczmiennej (1.100.000,00 zł)
 • Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2982S ul.Szpitalna (1.100.000,00 zł)

Oprócz inwestycji, część środków budżetowych miasta przeznaczona jest na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

Najwyższe kwotowo wydatki budżetu przeznaczone będą na:

 • pomoc społeczną 58.398.522,00 zł, co stanowi 27,10 % całego budżetu,
 • oświatę i wychowanie 55.630.388,00 zł, co stanowi 25,82% całego budżetu,
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 20.113.810,00 zł,co stanowi 9,33% całego budżetu,
 • transport i łączność 10.864.000,00 zł, co stanowi 5,04 % całego budżetu.

Pełna treść budżetu miasta na 2021 rok dostępna jest tutaj

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
pdf 2020-12-16 Wyciąg z omówienia budżetu miasta na 2021.pdf
ilość pobrań: 748
Wyciąg z omówienia budżetu miasta na 2021.pdf 82.26KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry