• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

15 Grudnia 2020

W najbliższą środę 16 grudnia br. radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 11.00. Sesja odbędzie się ponownie w trybie zdalnym, a transmisję z obrad można będzie oglądać na portalu eSesja.

Radni procedować będą nad 14 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej- dotyczącej budżetu miasta na 2021 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, czy też ogłoszeń i informacji.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa. Zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się m.in. projektami uchwał w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów oraz szczegółowych zasad odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czy też wyznaczenia specjalnych jednostek statystycznych na obszarze Gminy Knurów tzw. Aglomeracji, związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Jak co roku, radni rozpatrzą także uchwały w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatów niewygasających oraz uchwały zatwierdzające roczny harmonogram pracy Rady oraz roczny plan pracy komisji stałych.

Następnie odbędzie się debata nad propozycją budżetu miasta na przyszły rok. Oprócz projektu uchwały budżetowej, na sesji radni zajmą się również przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj

Podobne wiadomości:

do góry