• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do (..)

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do współtworzenia Strategii GZM

23 Sierpnia 2021

Zapraszamy do współtworzenia Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii!


Poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej - to wyzwania przed którymi stoi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Rozpoczyna się pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju GZM, podczas którego zostaną zebrane opinie mieszkańców Metropolii - pomogą one w opracowaniu dokumentu.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. będzie najważniejszym dokumentem strategicznym GZM, który określi wizję i cele rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na najbliższe kilkanaście lat.

Dokument ten będzie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe Metropolii oraz określi jej potencjały, na podstawie których wyznaczane będą działania służące poprawie jakości życia mieszkańców i wzmacnianiu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ponadto, w dokumencie znajdą się również zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, w tym model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz rekomendacje na temat kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Poznanie opinii mieszkańców Metropolii, to niezwykle ważny element prac nad dokumentem, aby stworzyć Strategię odpowiadającą na potrzeby wszystkich interesariuszy. Zachęcamy więc do włączenia się w tworzenie Strategii Rozwoju GZM, poprzez wypełnienie formularza ankietowego i podzielenie się spostrzeżeniami oraz pomysłami dotyczącymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Informację na temat procesu tworzenia Strategii Rozwoju GZM można śledzić na oficjalnej stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz profilach GZM w mediach społecznościowych.


Formularz można wypełnić do 20 września 2021 r. w formie elektronicznej na stronie Metropolii pod linkiem http://bityl.pl/NjPGI

Podobne wiadomości:

do góry