• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów schronieniem dla jeży

24 Listopada 2023

Na przestrzeni ostatnich dni Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów zorganizował akcję mającą na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków bytowych dla jeży, zwierząt które są pod ochroną.

W wyznaczonych miejscach w Parku NOT Knurowie-Szczygłowicach pojawiły się pierwsze „domki dla jeży”, które zostały odpowiednio oznaczone dedykowanymi tabliczkami.

Poza wymiarem praktycznym wspomnianej akcji, ma ona również na celu wartość edukacyjną dla mieszkańców. Dzięki tym działaniom dowiadujemy się, lub też utrwalamy wiedzę, że jeże są stworzeniami podlegającymi ochronie, jak również możemy poznać lokalizację bytowania tych zwierząt.

W najbliższym czasie na terenie parku pojawią się kolejne tabliczki proekologiczne.

Podobne wiadomości:

do góry