• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

13 Maja 2021

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 20 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie:

  • zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

W 2013 roku Rada Miasta Knurów przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. Od uchwalenia uchwały doszło jednak do kilku istotnych zmian w obowiązującym porządku prawnym, stąd wyniknęła konieczność dokonania zmian w powyższej uchwale. Zmiana polega przede wszystkim na wprowadzeniu stałej kwoty nagrody za poszczególne wyniki sportowe. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia corocznie określana będzie przez Radę Miasta Knurów w uchwale budżetowej.

Dlatego też na czerwcową sesję Rady Miasta Knurów przygotowywana została stosowna uchwała, będąca aktualnie przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

TUTAJ dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

Podobne wiadomości:

do góry