• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

Miasto przekaże kolejne pieniądze dla społeczników

14 Maja 2021

Kwota 19 554,00 zł w ramach kolejnego konkursu ofert trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań i inicjatyw w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym w 2021 roku.

W sumie 7 podmiotów działających na terenie Knurowa planujących realizację działań skierowanych do mieszkańców naszego miasta, otrzymało wsparcie. Są to takie organizacje jak Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Biegacza Orły z Knurowa, Miejskie Towarzystwo Sportowe, Amatorski Klub Biegacza, OPZW Katowice Koło Nr 28 Knurów, Stowarzyszenie Calvi Cantores czy też OSP Szczygłowice.

Wśród dofinansowanych działań znajdziemy między innymi turniej piłki nożnej im. Janusza Lisowskiego, jubileuszowy XXX Bieg Młodości z okazji Dnia Dziecka, zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, cykl działań aktywizujących mieszkańców pod nazwą „Aktywny Senior Na Topie” oraz „Aktywny Senior”, czy też wydarzenia usiwtniające jubileusz działalności Chóru Calvi Cantores i OSP Szczygłowice.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, poczym specjalny zespół merytoryczny składający sie z pracowników Urzędu Miasta Knurów i przedstawicieli organizacji pozarządowych po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawił propozycję listy beneficjentów wraz z kwotą dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Lista podmiotów wybranych do dofinansowania zatwierdzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów Nr 152/BWP/2021 z dnia 11.05.2021r.

Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyne dofinansowanie ze strony Gminy na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz kluby i stowarzyszenia, gdyż w tym roku wydatkowano ze środków Budżetu Miasta kwotę 379 500,00 zł na wsparcie projektów z zakresu polityki społecznej, sportu, działań aktywizujących mieszkańców oraz szkolenia dzieci i młodzieży.

Podobne wiadomości:

do góry