• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

18 Października 2021

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 26 października 2021 roku o godz.14.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok Jest to podstawowy dokument, przyjmowany co roku w drodze uchwały Rady Miasta Knurów, który pozwala Prezydentowi Miasta przeprowadzać konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych, wspierając tym samym trzeci sektor.

Oprócz powyższego zagadnienia, podczas spotkania odbędą się konsultacje w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów.

TUTAJ dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

Podobne wiadomości:

do góry