• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Metropolitalne fundusze wspierają remonty dróg w mieście

Metropolitalne fundusze wspierają remonty dróg w mieście

22 Lutego 2021

Jest już przygotowana umowa o dofinansowanie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię gminnych inwestycji: przebudowy ul.Lotników II oraz II etapu przebudowy Alei Lipowej.

Do Knurowa trafi 620 327 zł w ramach bezzwrotnej dotacji. 

W planach inwestycyjnych miasta, jak co roku poważną pozycję stanowią remonty i przebudowy dróg. Sukcesywna poprawa jakości nawierzchni,  jak również podniesienie standardów oraz parametrów jezdni, czy też ciągów pieszych wpływają korzystnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki prowadzonym inwestycjom, zauważalnie wzrasta estetyka i funkcjonalność miejskiego układu drogowego.

Dlatego też w planach budżetowych na 2021 rok znalazły się zadania zwiążane między innymi z kontynuacją przebudowy Alei Lipowej, czy też dalszą modernizacją ulic w rejonie osiedla Wojska Polskiego, a konkretnie ulicy Lotników II.

Obie Inwestycje zgłoszona zostały do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) oraz Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i uzyskały dofinansowanie.

Po wyłonieniu wykonawcy robót, prace w rejonie ul. Lotników II  obejmą wykonanie nowej nawierzchni jezdni o długości ok. 334,0 m z kostki brukowej betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wyregulowanie wysokości istniejących chodników oraz  miejsc postojowych z płyt ażurowych. Pracom towarzyszyć będą roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze, wycinka zieleni,  regulacja studzienek oraz odtworzenie nawierzchni i trawników.

Drugi z projektów objętych metropolitalnym dofinansowaniem, to z kolei kontynuacja przebudowy Alei Lipowej, rozpoczętej w 2020 roku. Wykonawca prac koncentrować się będzie na budowie ścieżki rowerowej oraz modernizacji ciągu pieszego wzdłuż ulicy.

Oba zadania powinny zostać ukończone w bieżącym roku.

ulica Lotników

Podobne wiadomości:

do góry