• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Po wynajem mieszkania od Gminy do połowy września

Po wynajem mieszkania od Gminy do połowy września

11 Sierpnia 2023

Urząd Miasta Knurów  przypomina o upływie terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2024.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2024 są zobowiązane do złożenia do dnia 14.09.2023r. w Referacie Lokalowym Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych  przy ulicy Niepodległości 7 pok. nr 9 wniosku o wynajem mieszkania.

Wniosek musi spełniać kryteria określone w Uchwale Nr XLI/512/2021 z dnia 06.07.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4973 z 13.07.2021r. z póź. zm.)

Szczegółowych informacji udziela Referat Lokalowy knurowskiego magistratu pod numerem telefonu 32 339 22 31oraz  32 339 22 32.

Podobne wiadomości:

do góry