• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przypomnienie w kwestii wynajmu gminnych lokali mieszkalnych

Przypomnienie w kwestii wynajmu gminnych lokali mieszkalnych

7 Czerwca 2022

Urząd Miasta Knurów przypomina o upływie terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2023.

Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2023 są zobowiązane do złożenia wniosku do dnia 14.09.2022 r. w Referacie Lokalowym Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy ulicy Niepodległości 7 pok. nr 9.

Wniosek musi spełniać kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Knurów Nr XLI/512/2021 z dnia 06.07.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4973 z 13.07.2021r.).

Szczegółowych informacji udziela Referat Lokalowy knurowskiego magistratu pod numerem telefonu 32 339 22 31 lub 32 339 22 32.

Podobne wiadomości:

do góry