• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

19 Stycznia 2021

W najbliższą środę 20 stycznia br. odbędzie się pierwsza w 2021 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Najbliższa sesja odbędzie się ponownie w trybie zdalnym, co wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Radni obradować będą nad projektami 9 uchwał, dotyczących takich tematów jak: zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2021 przez Powiat Gliwicki, ustalenie zasad dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, czy też w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wincentego Witosa 6 na rzecz Centrum Kultury w Knurowie. W tym ostatnim przypadku chodzi o nieruchomość zabudowną obiektem, w którym powstanie CK Hard Klub. Ażeby Centrum Kultury w Knurowie mogło rozpocząć niezbędne prace adaptacyjne, musi najpierw formalnie stać się właścicielem budynku. Zgodnie z projektem uchwały, zastosowana zostanie 99% bonifikata od wartości rynkowej ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę, cena sprzedaży wyniesie więc 9 565,47 zł.

W porządku obrad znalazły się też uchwały dotyczące bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunieć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej, a także uchwały dotyczące zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Knurów. W miejsce radnego Pawła Szkatuły, proponowana jest osoba radnej Eweliny Maj.

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry