• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

16 Lutego 2021

W najbliższą środę 17 lutego br. odbędzie się kolejna w 2021 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Najbliższa sesja odbędzie się ponownie w trybie zdalnym, co wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Radni obradować będą nad projektami 11 uchwał. Wśród nich wskazać można na projekt dotyczący trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Knurów- najważniejszego dokumentu strategicznego, określającego w ujęciu wieloletnim cele i kierunki rozwojowe oraz zestaw narzędzi (projekty i zadania inwestycyjne), służące do ich realizacji.

Rada Miasta rozpatrzy też dwa projekty uchwał pomocowych dla przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją ekonomiczną wywołaną pandemią COVID-19. Chodzi tu o wsparcie w postaci wydłużenia do końca 2023 roku możliwości uzyskania umorzenia, odroczenia terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy, jak również komentowaną juz wcześniej inicjatywę Prezydenta Knurowa Adama Ramsa w zakresie zwolnienia przedsiębiorców z branzy gastronomicznej z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2021 roku.

W porządku obrad znajduje się też uchwała w sprawie ponownego przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”. Przedstawiony na najbliższą sesję projekt uchwały uwzględnia uwagi nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego, zgłoszone względem pierwotnego brzmienia regulaminu, przyjętego przez Radę Miasta we wrześniu 2020 roku.

Tradycyjnie, podczas sesji radni rozpatrzą pakiet uchwał dotyczących bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunieć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Początek sesji o godzinie 11.00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry