• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

20 Września 2022

W najbliższą środę 21 września bieżącego roku w Ratuszu Miejskim przy ulicy Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2022 roku sesja Rady Miasta Knurów. Będzie ona miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Zanim jednak radni przejdą do głosowania nad poszczególnymi uchwałami, nastąpi ślubowanie nowej radnej, która zastąpi zmarłego Wojciecha Kempę. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że kolejną osobą z najlepszym wynikiem na liście Wspólnie dla Knurowa w okręgu wyborczym nr 2 jest Barbara Karpińska, nauczycielka z 38-letnim stażem - to ona będzie od jutra sprawować mandat radnej Rady Miasta Knurów.

W programie jutrzejszej sesji zaplanowano również wysłuchanie informacji dotyczącej bieżącej eksploatacji górniczej na terenie Gminy Knurów. W spotkaniu mają wziąć udział eksperci i przedstawiciele górnictwa.

Zgodnie z porządkiem obrad, radni obradować będą nad projektami 16 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będą radni, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród przygotowanych projektów znajduje się m.in. uchwała dotycząca określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w miejskich placówkach oświatowych. W rezultacie waloryzacji wynikającej wprost z przepisów prawa, uwzględni ona dodatkowy koszt w wysokości 14 groszy za godzinę po 5-godzinnej bezpłatnej opiece i odpowiednio 9,24 zł miesięcznie (przy założeniu pełnej frekwencji dziecka w miesiącu).
Warto dodać, że opłata w wysokości 1zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad 5h bezpłatnej opieki obowiązuje od 2014 r., a od 2017 r. z opłaty tej są zwolnione dzieci w wieku 6 lat.

Radni będą również głosować nad projektem uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pod nazwą „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Knurów. W wyniku podjęcia uchwały, zarządzanie przystankami przez gminę zapewni utrzymanie ich właściwego standardu. W ramach zawartego porozumienia miasto będzie mogło dokonywać uzgodnień i pobierać opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych od przewoźników i operatorów.

Spośród przyjętych projektów, można również wyróżnić uchwałę poświęconą zabezpieczeniu środków niezbędnych do zawarcia umowy z firmą, która postawi nowoczesny telebim w widocznym miejscu Knurowa. Pierwsze urządzenie tego typu w naszym mieście będzie miało na celu zapewnić dostęp mieszkańcom do istotnych informacji miejskich.

Początek sesji o godzinie 11:00. Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry