• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

9 Stycznia 2023

W najbliższą środę 11 stycznia br. odbędzie się Sesja Rady Miasta Knurów, zaplanowana na godz. 9.00 w budynku Ratusza miejskiego przy ul. Niepodległości 7. Transmisję z obrad można będzie oglądać na portalu eSesja.

Środowe posiedzenie będzie pierwszym z dziesięciu sesji zwyczajnych, wynikającym z rocznego harmonogramu pracy Rady, co zostało uchwalone podczas ostatniej sesji zwyczajnej minionego roku. Warto tu jednak dodać, że Przewodniczący Rady może w sytuacjach nagłych lub wyjątkowych, wymagających zajęcia stanowiska lub podjęcia decyzji przez Radę, zwołać sesję nadzwyczajną.

Radni w tym tygodniu będą procedować będą nad 7 projektami uchwał. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie stałych punktów, takich jak sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, czy też ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych projektów uchwał Rada Miasta zajmie się m.in. projektami uchwał w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Utrzymując tematykę powyższej uchwały, knurowscy rajcy podejmą również projekt w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj

Podobne wiadomości:

do góry