• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

14 Lutego 2023

W najbliższą środę 15 lutego w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2023 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 17 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród projektów uchwał pojawią się między innymi 2 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej. Dokładnie związane są zarówno z opracowaniem dokumentacji oraz przebudową trzech skrzyżowań na ul 1 Maja będącej pod Zarządem Dróg Powiatowych z ulicami gminnymi. Udział Gminy Knurów w działaniach wynosić będzie 50% ostatecznych kosztów przedsięwzięcia.

Na uwagę zasługuje również projekt uchwały w utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Knurowie z siedzibą przy al. Lipowej 12, poprzez połączenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie z Miejskim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Knurowie. Włączenie MOPP w strukturę Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 (ZOP) wzmocni efektywność w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuńczych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych.

Początek sesji o godzinie 11.00..

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry