• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

14 Marca 2023

W najbliższą środę 15 marca w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2023 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 20 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Wśród projektów uchwał pojawi się między innymi uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w roku bieżącym. Przyjęcie wspomnianego powyżej Programu wynika z zapisów ustawy o ochronie zwierząt, z której wynika coroczne dopełnienie tego obowiązku.

Na uwagę zasługuje również projekt uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025. Jest on propozycją zintegrowanych działań na rzecz rodziny realizowanych na terenie gminy w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program zakłada pomoc rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.

Początek sesji o godzinie 11:00.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

 

Podobne wiadomości:

do góry