• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

17 Maja 2023

W dniu dzisiejszym, 17 maja o godzinie 11:00, w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się kolejna w 2023 roku sesja Rady Miasta Knurów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad, oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów, z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

Radni obradować będą nad projektami 18 uchwał, w tym tradycyjnie już, część uchwał nad którymi procedować będzie Rada Miasta, dotyczy bieżącej gospodarki finansowej gminy i związanych z nią niezbędnych przesunięć w budżecie miasta po stronie wydatkowej i dochodowej.

Radni podejmą między innymi głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 w Knurowie, a także udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2023 r. na realizację powyższego zadania. Dzięki podjętym uchwałom w tym obszarze, zostanie poprawiona estetyka w rejonie ronda w Szczygłowicach.

Knurowscy rajcy podejmą również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej. Mowa tu o przebudowie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2980S, czyli ul. Lignozy w rejonie połączenia z ul. Sztygarską. Dzięki tej inwestycji, znacząco poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta.

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry